Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Identiteit van de ondernemer

Jennifer Elbert;
E-mailadres: jenniferelbert@live.nl
KvK-nummer:
Btw-identificatienummer:

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Jennifer Shop zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Jennifer Shop behoudt zich ten allen tijde het recht om de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen en/ of aan te vullen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Prijzen
De genoemde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en verpakkingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

Bestellen
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u via de webwinkel van Jennifer Shop een definitieve bestelling plaatst. Na uw bestelling ontvangt u een bevestiging. Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor het vermelden van het juiste afleveradres. Mocht het artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn en/of de levertijd dusdanig afwijkt van de aangegeven levertijd, dan stellen wij u hiervan uiterlijk binnen drie werkdagen op de hoogte per e-mail of telefoon. Mocht het artikel onverhoopt niet meer leverbaar/uitverkocht zijn, dan zal de koopovereenkomst ontbonden worden door Jennifer Shop. Eventuele betalingen worden in dit geval uiteraard geretourneerd.

Betalen
Het te betalen bedrag betreft het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij uw bestelling dient u een keuze te maken uit de volgende drie betaalmogelijkheden:

1) Vooraf betalen. U kunt de betaling per bank/giro voorafgaand overmaken op bankrekening …. t.n.v. …. met vermelding van het door u verkregen ordernummer. Na ontvangst van uw betaling worden de artikelen van de opgegeven levertijd vervaardigd, verzonden of afgeleverd via transport.
2) Betaling per iDEAL (Mollie-account). Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U kunt direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een bevestiging per e-mail en worden de artikelen met inachtname van de opgegeven levertijd verzonden of afgeleverd via transport.

Levertijd
Zodra de betaling door ons ontvangen is, zullen wij zorg dragen voor de verzending van uw bestelling. Ons streven is om de bestelling binnen twee á drie werkdagen te verzenden, tenzij anders vermeld.
Mocht het artikel onverhoopt niet meer voorradig zijn dan stellen wij hiervan uiterlijk binnen drie werkdagen op de hoogte per e-mail.
Indien het artikel niet meer leverbaar/ uitverkocht is, dan zal de koopovereenkomst ontbonden worden door Jennifer Shop. Eventuele betalingen worden in dit geval uiteraard binnen 5 werkdagen geretourneerd.

LET OP: Voor producten op bestelling/maatwerk gelden andere levertijden. De exacte levertijd verschild per product, deze word via de mail met u overlegd.

Verzending
De bestellingen worden standaard verzonden met PostNL. De verzendkosten worden berekend volgens de tarieven van de standaard verzending van PostNL. Pakketjes zullen zijn voorzien van een track&trace.

20-50 g – €1,46
50-100 g – €2,19
100-250 g €2,92
250 g – 2kg €3,65
brievenbuspakje: €3,95
pakketkosten: €6,95

De bestelde artikelen worden met zorg verpakt en afgeleverd bij PostNL. Beschadigingen door verzending is ten allen tijde het risico van de koper. De webshop is niet aansprakelijk voor beschadigingen en kwijtraken van de verzending. Ook voor vertraging van de levertijd is de webshop niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid
Voor de gevolgen van typ- en zetfouten kan Jennifer Shop geen aansprakelijkheid nemen. Dit geldt eveneens voor eventuele programmeerfouten op de website.

Omdat (bijna) alle producten met de hand worden gemaakt, is het mogelijk dat een product iets afwijkt van de foto`s in de webwinkel.

De kleuren op de foto`s in de webwinkel kunnen iets afwijken van de daadwerkelijke kleur.

Retourneren
Voor bestellingen welke geplaatst zijn via de webshop geldt een maximale zichttermijn van 14 dagen na ontvangst. De zichttermijn is niet van toepassing op geleverde maatwerk producten. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit.

Mocht van de zichttermijn gebruik gemaakt worden, kan de bestelling uitsluitend geretourneerd worden indien deze:
1. Eerst per e-mail aangemeld is bij jenniferelbert@live.nl met vermelding van uw volledige naam, adresgegevens, ordernummer en het desbetreffende rekeningnummer waar het bedrag op teruggestort dient te worden
2. Conform onze retourinstructies verzonden wordt
3. Compleet & onbeschadigd is en in de originele verpakking zit
4. Binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd

Retourzendingen die niet voldoen aan 1 van de bovenstaande condities, worden niet in behandeling genomen. U kunt de bestelling weer afleveren bij het postkantoor of het dichtstbijzijnde depot van PostNL in uw regio. De verzend- en afhaalkosten zijn voor rekening van de klant. Indien uw retourzending ongefrankeerd of onvoldoende gefrankeerd wordt ontvangen door Jennifer Shop, dan zullen deze kosten in mindering worden gebracht op het aankoopbedrag.

Na goedkeuring en ontvangst van de retourzending restitueren wij het aankoopbedrag op uw rekening, in ieder geval binnen 30 dagen.